Звіт директора школи
про свою діяльність у 2015-2016 навчальному році


2015-2016 навчальний рік пройшов для школи у нормальному робочому ритмі.

Концепцію “Нової української школи” – ідеологію реформи середньої освіти, що почне діяти в 2018 році, під час педагогічної конференції «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік» в Будинку Уряду презентувала Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

“Наше завдання – кожній дитині дати доступ до якісної освіти. Успіх України в тому, щоб побудувати суспільство освіченого загалу, бо кожна дитина, незалежно від її здібностей, має право на успіх в житті, на максимальне розкриття власних здібностей, яке може запропонувати якісна освіта”, - наголосила Лілія Гриневич.

Міністр зазначила, що реформа орієнтована на те, щоб зробити випускника конкурентноздатним у 21-му столітті - випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.

Формула “Нової української школи” складається з 8 базових компонентів:

1. Нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.
2. Педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
3. Умотивованого учителя, який має свободу творчості й розвивається професійно.
4. Орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
5. Наскрізного процесу виховання, який формує цінності.
6. Нової структури школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.
7. Децентралізації та ефективного управління, що надасть школі реальну автономію.
8. Справедливого розподілу публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

Виховний процес буде невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності. Виховання не буде винесено в окремі “заняття з моралі”. Формування характеру можливе лише через наскрізний досвід. Усе життя Нової школи буде організовано за моделлю поваги прав людини та демократії.

«ШКОЛА МАЄ СТАТИ ДРУЖНЬОЮ ДО ДИТИНИ, заохочувати дітей до навчання, робити їх успішними, а не закомплексовувати» - ось головний девіз наступного навчального року. Школа для дитини, а не для вчителя.

На початок 2015-2016 навчального року в школі навчалось 1010 учнів ( +44 учнів), 38 ( +2) класів, 17 початкових та 21 5-11 класів. У школі функціонувало 5 перших класів 133 учні (+15), 2 десятих 54 учні. Школа працювала в п’ятиденному режимі, в одну зміну.

На кінець навчального року в школі навчалось 1002 учні. Переведено до наступних класів 862 учні, 79 (+24) нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні». 98 учнів 9-х класів та 42 учнів 11-х класів випущено зі школи, 3 учні нагороджено срібною медаллю, 3- золотою медалями. 15 випускників нагороджено Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Продовжується профільне навчання у школі ІІІ ступеня, допрофільна підготовка у 9 класі. Особливої уваги надавали учням 5-х класів, які, відповідно до нормативних документів, проходили педагогічну адаптацію.

У новому навчальному році відкриваємо 4 перших класи (128 учнів), та 2 десяті класи (50 учнів). 10 класи будуть профільні (української філології та філологічно-математичний) .

Організовано пройшли ЗНО, яке зараховувалось як ДПА з української мови, математики, історії. Результативність навчальних досягнень учнів 11 класів свідчить про значне погіршення результатів ДПА, які проходили у формі ЗНО, у порівнянні з результатами річного оцінювання. Всі наші учні здали його, середній показник з трьох предметів (більше 150 балів) 57 %, 75%, третє місце в місті з математики, 35% з історії та 70% з української мови. Наша школа займає 12 місце у рейтингу шкіл міста. Попереду нас школи № 30, 28,27, 25, 24, 23, 21, 19, 12, 6, 3.

УО відзначено роботу комісії нашої школи по підготовці та видачі документів про освіту. Ми не допустили помилок та виправлень в додатках. Один документ виготовлений зайвий на учня Мороза, який не пройшов ДПА.

Відповідно до наказу УО Житомирської міської ради державна підсумкова атестація у школі пройшла відповідно до термінів, організовано та відповідально.

Методична робота

Методична робота в школі здійснювалась у відподвідності до нормативно – правової бази.

Впродовж року відбувалось подальше зростання педагогічної майстерності вчителів школи на основі створених умов для самостійної, індивідуальної роботи педагогів, забезпечення участі в науково-методичних заходах різних рівнів, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та новітніх освітніх технологій.

Функціонувало 9 методичних комісій: вчителів початкових класів (керівник Бондаренко О.В.), вчителів фізико-математичного циклу (керівник Бондар А.П.), вчителів української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури (керівник Мошковська Т.А.), вчителів іноземних мов (керівник Климчук О.В.), вчителів історії та правознавства (керівник Григорусь О.А.), вчителів природничого циклу (Себало О.В.), вчителів естетичного циклу предметів (керівник Боцюн О.І.), вчителів трудового навчання (керівник Олійник Н.І.), вчителів фізкультури і захисту Вітчизни (керівник Голомах В.П.), класних керівників (керівник Кравченя Т.В.). Діяльність предметних МК та МК класних керівників була пов'язана з реалізацією проблемної теми школи та спрямована на вирішення конкретних методичних проблем.

Згідно з річним планом роботи школи проведено предметні тижні, декади, місячники, в ході яких серед різноманітних заходів проведені відкриті уроки, позакласні заходи, на яких учителі демонстрували методичні напрацювання в роботі з дітьми, забезпечуючи впровадження кращого досвіду в роботу.

На належному рівні пройшла атестаційна кампанія: 18 педагогів, що атестувались, продемонстрували рівень педмайстерності на відкритих уроках та позакласних заходах, в творчих звітах, в презентованих матеріалах. За результатами проведеної атестації присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії” 9 педпрацівникам, «спеціаліст І категорії» - 4, «спеціаліст ІІ категорії» - 4, підтверджено 9-ий тарифікаційний розряд 1 вчителю, підтверджено педзвання «вчитель-методист» 2 вчителям, педзвання «старший учитель» підтверджено 4 вчителям і присвоєно 1 вчителю, присвоєно педагогічне звання «педагог-організатор-методист» 1 педагогу.

Власний методичний досвід успішно презентували педпрацівники школи в різних видах творчої діяльності. Відзначені на виставках „Освіта м. Житомира – 2016” та „Освіта Житомирщини – 2016” матеріали з досвіду роботи вчителя німецької мови Дорощенко О.Б. та вчителя музики Боцюн О.І. Напрацювання заступника директора школи з виховної роботи Клименчук О.В. презентувались на освітянській виставці в Києві «Інноватика в освіті». Комунальним позашкільним навчальним закладом «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» видано збірник контрольних завдань ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН з географії, підготовлений вчителем Себало О.В. В конкурсі «Вчитель року – 2016» успішною була участь вчителя української мови та літератури Поліщук О.В., яка перемогла в номінації «класний керівник» в міському етапі.

Активізації творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участь учителів у заходах, які організовував науково-методичний центр управління освіти. На базі школи проводились міські семінари вчителів хімії, історії та правознавства, соціальних педагогів, засідання методичних об’єднань та творчих груп вчителів географії, економіки, біології, хімії. В ході обласного семінару з історії проведено відкритий урок історії вчителем Жангельдіною Н.В.,, «майстер-клас» Куніцькою І.А., власним методичним досвідом ділилися Беспалко І. В. (викладання художньої культури), Григорусь О.А. (викладання предмету «Людина і світ»). На високому методичному рівні був проведений міський семінар для вчителів хімії «Впровадження сучасних технологій в проведенні уроків хімії», в ході якого Кузьмін С.В. провів урок «Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Вуглеводні», а Джігірей І.В. провела майстер-клас «Краплинний метод у шкільному хімічному експерименті». В школі також проводився ІІ етап учнівських олімпіад з географії та економіки. На базі школи організовувались заняття з учнями шкіл міста з географії по підготовці до участі в обласній олімпіаді, міські змагання учнів з футболу.

Учителі школи Григорусь О.А., Дорощенко О.Б., Кузьмін С.В., Куніцька І.А., Мошковська Т.А., Опанасюк Л.В., Себало О.В., Нестеренко Н.А. Сурікова О.В., Кондратюк Н.М., Микитчук О.М. залучались до роботи в складі журі під час проведення міських та обласних етапів олімпіад, конкурсів тощо. Вчителі математики розв’язували задачі до міського турніру «Юний математик». Куніцька І.А. вела заняття правового лекторію при ліцеї №25.

Протягом 2015-2016 н.р. учителі продовжували працювати з обдарованими дітьми, забезпечуючи їхню участь в предметних олімпіадах, міських та обласних конкурсах, фестивалях, виставках, в ході яких продемонстрували творчі здібності та виявили високу результативність. У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін переможцями стали 8 учнів, яких підготували вчителі Себало О. В. (2 учні), Тітова Л.О., Казмірчук Т.О., Пацева Г.П. (2 учні), Горностай-Лейченко Т.І., Куніцька І.А. Вихованка Пацевої Г.П. стала призером ІІІ (обласного) етапу олімпіади з біології. З інших предметів учнями досягнуті також позитивні результати, оскільки 4-10-і місця зайняли учні з таких предметів: української мова і літератури (2), англійської мови (1), трудового навчання (2), біології (1), хімії (3), історії (4), правознавства (1). Низькою є результативність участі учнів школи в міському етапі олімпіад з математики і фізики. Учителям астрономії, екології та практичним психологам слід продумати систему роботи щодо забезпечення участі учнів школи у відповідних предметних олімпіадах.

Переможця ІІ (міського) етапу конкурсу з української мови ім. Петра Яцика підготувала Желтоносова Н.П. Призові місця в Міжнародному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка здобула учениця Казмірчук Т.О. В конкурсі декламаторів перемогу здобув вихованець Міклухи Т.О., за підготовку до цього конкурсу учениці 8-В класу оголошено подяку Зведенюк С.Г. Вихованка Сурікової О.В. зайняла ІІІ місце в конкурсі з офіс-менеджменту. Вчителі Кузьмін С.В., Себало О.В. забезпечили перемогу учениці 10-А класу у конкурсі-фестивалі «Енергозбереження». Лауреатами фестивалю-конкурсу «Зоряні діти» стали 3 вихованці Боцюн О.І. та Прокопенко Р.І. В ІХ обласному турі конкурсу дитячого малюнка перемогла вихованка Клименчук О.В. У міському заочному конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україно!» здобули І-ІІІ місця роботи учнів, яких навчають Вітвицька С. А., Бондаренко О. В., Рикун Л. О., Нестеренко Н. А., Себало О. В., Савицька Т. Б.

Вперше маємо перемогу на Всеукраїнському рівні в українознавчій грі «Соняшник»: диплом ІІІ ступеня отримала учениця 6-В класу Нестеренко Руслана ( вчитель Зведенюк С. Г.)

Костенко М.М. забезпечив здобуття 2-х других місць учасниками шкільних команд в ІУ Спартакіаді школярів м. Житомира, присвяченій Всесвітньому Дню авіації та космонавтики серед ЗНЗ та в ІІ турі гри «Сокіл» («Джура»). Уланова А.М., керівник гуртка, забезпечила перемоги учнів кількох видах змагань Відкритого чемпіонату зі спортивного орієнтування міського та обласного етапів. Вихованець Голомаха В.П. посів ІІІ місце в міських змаганнях з легкої атлетики. Робота вихованки Олійник Н.І, вчителя трудового навчання, посіла І місце в міській виставці юннатівської творчості «Мій рідний край, моя земля». Вчитель географії Себало О.В. забезпечила переможну участь вихованця в І етапі міського екологічного онлайн-фестивалю «Голос Землі». Беспалко І.В. забезпечила успішну участь шкільних команд в міських конкурсах «Що? Де? Коли?» (3 місце) та «Брейн-ринг» (2місце). Також її вихованець зайняв ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі творів-есе «Я-європеєць». Вчитель Горностай-Лейченко Т.І. за перемогу учениці у обласній виставці юнацької творчості «Мій рідний край, моя земля» нагороджена Дипломом Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації та за переможну участь учениці Джігірей К. у конкурсі «Всеукраїнський Юнацький Водний Приз» Тетяні Іванівні оголошена подяка головним координатором конкурсу та їй надійшов Вітальний лист Міністерства екології та природних ресурсів України. Окремі педагоги мали власні досягнення: Толкач Ж.В. нагороджена грамотою за участь в міському фестивалі-ярмарку в номінації «Великодна писанка», Шепелев О.О. здобув перемоги в міських змаганнях з баскетболу. Ефективною була робота координаторів Всеукраїнських конкурсів «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Лелека», «Соняшник», «Бобер» Пацевої Г.П., Микитчука О.М., Горностай Т.М., Григорусь О.А., Мошковської Т.А., Сурікової О.В. За участь учнів 1-11 класу у конкурсі «Колосок» нагороджено сертифікатом «Найкращий популяризатор природничих наук» вчителя біології Пацеву Г.П.

В червні місяці при школі успішно функціонував літній мовний загін. За результатами міського огляду-конкурсу на кращу модель мовного табору керівник загону, вчитель англійської мови Рагуліна Т.Г. нагороджена Дипломом ІІІ ступеня.

Виховна та правовиховна робота

Виховна та правовиховна робота в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира проводилась згідно з річним планом виховної роботи школи, в якому передбачалось комплексне виховання учнівської молоді із залученням до цього процесу батьків і громадськості міста. Робота класних керівників була спрямована на виконання заходів, передбачених Комплексною програмою профілактики злочинності на 2011-2015 роки та Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки», орієнтованих на попередження правопорушень, наркоманії, алкоголізму, інших асоціальних проявів серед неповнолітніх. Планування роботи здійснювалося відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» та методичних рекомендацій з урахуванням особливостей учнів конкретного класу. Основна увага приділена вихованню ціннісного ставлення до себе, родини, людей, праці, природи, культури, мистецтва та формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.

Важливе місце у системі виховної роботи відігравали традиції школи у проведенні загальношкільних заходів та свят, а саме: «День знань», військово-спортивна гра «Патріот», «Козацькі розваги», «День Збройних сил України», Новорічні свята, фестиваль дитячої творчості «Школа має таланти», «День захисника України», родинні свята, святкові концерти до Дня працівників освіти, 8 Березня, свято Останнього дзвоника, випускні вечори.

Суспільно-політична ситуація в Україні висунула нові вимоги до змісту виховної роботи з учнями, оскільки актуальною залишалася проблема активізації національно-патріотичного виховання, збереження миру та територіальної цілісності держави України. У цьому навчальному році національно-патріотичне виховання здійснювалося у відповідності з методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до Наказу МОНУ від 16.06.2015 р. №641).

Вагомим показником спільної роботи класних керівників та учнівських колективів був конкурс «Клас року – 2016». Протягом року учні мали змогу проявити себе в різних видах діяльності, оцінити та порівняти себе з товаришами-однолітками. У травні підведено підсумки цього конкурсу. За результатами переможцями конкурсу «Клас року-2016» стали: 1-А (класов. Герасимова О. А.), 2-А (класов. Доценко О. В.), 3-Б (класов. Курильчук С. І.), 4-А (класов. Бондаренко О. В.), 5-А (кл. кер. Нестеренко Н. А.), 6-Б (кл. кер. Містюк А. Г. ), 7-А (кл. кер. Бондар А. П.), 8-В (кл. кер. Куніцька І. А.), 9-А (кл. кер. Пантус В. В.), 10-А, Б кл. (кл. кер. Мошковська Т. А., Савицька Т. Б.), 11-А кл. (кл. кер. Горностай Т. І.). Рішенням засідання Шкільного Парламенту від 12.05.2016 р. затверджено розміри грошових премій за конкурс «Клас року - 2016»: I м. - 200 грн., IІ м. - 150 грн., ІІІ м. – 100 грн. У кінці травня в урочистій обстановці (на зборах по паралелях) класні колективи-переможці за підсумками конкурсу-змагання були нагороджені грамотами та грошовими преміями.

Протягом усього навчального року розвивалась та удосконалювалась структура шкільного самоврядування

Велика увага приділялася правовиховній роботі та профілактиці правопорушень в учнівському середовищі

Питання попередження злочинності, правопорушень, бездоглядності, насильства, профілактики наркоманії, пияцтва та пропаганди здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді розглядалися на нарадах при директору:

Школа упродовж навчального року продовжувала співпрацю з ВБО АСЕТ, ЖМГО «АВЕНІР», ЖМЦСССДМ щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі.

У ІІ семестрі здійснювався соціально-психологічний супровід дітей «групи ризику» та дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Значну увагу приділено вихованню в учнів морально-етичних якостей особистості та милосердя. В школі продовжено практику проведення тематичних відкритих виховних заходів. Проведені заходи були присвячені визначним історичним датам українського народу та актуальним темам сьогодення. Актуальною в школі залишалася робота з екологічного виховання, яке забезпечувалось через участь учнів у акціях «Збережемо ліси» (збір макулатури), «Посади дерево», «Допоможи птахам», «За чисте довкілля».

Упродовж навчального року учні школи та гуртківці брали участь у численних міських змаганнях, оглядах-конкурсах та фестивалях.

В школі працювали 7 гуртків. Діяльність діючих у школі гуртків регламентована нормативно-правовими документами з організації позакласної та гурткової роботи.

За угодами на базі школи працювали 2 гуртки.

Всього у школі гуртковою роботою за бюджетні кошти в 2015-2016 н. р. зайнято 232 учні, що становить 23% від загальної кількості учнів школи.

У травні керівниками гуртків художньо-естетичного спрямування проведено творчі звіти, які пройшли у актовому залі школи. Ці заходи мали змогу відвідати учні, педагоги та батьки.

Крім того, для забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів у школі працювали 3 секції, які очолювали вчителі фізкультури: Голомах В. П. – «Загальна фізична підготовка», Шепєлєв О. О. – «Баскетбол», Буз Д. В. – «Гандбол».

Для забезпечення активного відпочинку дітей під час перерв та в позаурочний час у коридорі ІІІ та 4 поверхів обладнано місця для гри у настільний теніс; 2 тенісних столи розташовано на дитячому спортивному майданчику. Систематично грою у теніс було зайнято більше 100 учнів.

Враховуючи соціально-економічний та політичний стан в країні, а також їх вплив на психічний та емоційний стан як дорослої особистості, так і підростаючого покоління, основний акцент у роботі психологічної служби упродовж 2015-2016 навчального року був направлений на підтримку та озброєння необхідними знаннями людини в період психоемоційної напруги. Всі напрямки роботи психологічної служби мають чітку мотивацію діяльності, охоплюють всіх учасників навчально-виховного процесу (учні, батьки, вчителі) та реалізуються через просвітницьку, діагностичну, консультаційну та корекційно-розвивальну роботу практичного психолога.

Паралельно проводилась робота по реалізації заходів національних, державних та галузевих програм.

Завдання, що стоять перед сучасною школою, зумовлюють зміну функцій та статусу шкільної бібліотеки, яка має здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення навчально - виховного процесу.

Важливою умовою якісного навчання учнів є організація харчування учнів.

Аналіз охоплення гарячим харчуванням учнів за 2016-2017 н.р. засвідчив, що безкоштовним харчуванням (сніданками) були охоплені всі учні 1-4 класів – 474 учні (100%). Згідно з відповідними документами, що наявні у школі, безкоштовними обідами забезпечувалися діти пільгових категорій 1-11 класів:

Семестр Категорії дітей
діти – сироти (середній показник вересень-травень) діти з малозабез-печених сімей (середній показник вересень-травень) діти з особливими освітніми потребами діти з сімей переселенців діти, які постраж дали внаслідок ЧАЕС діти, батьки яких є учасни-ками АТО
І семестр 25 33 4 4 1 86
ІІ семестр 25 29 4 2 1 90
Сер. пок. 25 31 4 3 1 88

За кошти батьків було організовано та забезпечено харчування дітей, які перебували у групах продовженого дня. У І семестрі 160, а в ІІ – 139.

Матеріально-технічне забезпечення.

Завдяки бюджетному фінансуванню, батьківській допомозі покращено матеріальну базу школи. Встановлено двері у туалетах для дівчат, отримано від УО 3 ноутбуки. Школа отримала нові комп’ютери у каб.№ 300, зав.каб Сурікова О.В.( 10+1). Встановлено плазмовий телевізор в каб.107 ( Доценко Г.Л.).

Встановлено в каб. 401 інтерактивну дошку, проектор, комп’ютер ( 34 тисячі, директор ПП «Титан»). За міською цільовою програмою встановлено інтекрактивну дошку в кабінеті англійської мови № 415.

Проведено роботи по заміні системи водопостачання в кабінетах № 300, 401, 402, 301, 202, 100, 101, замінено умивальники в обідній залі, проведено ремонт медичного кабінету (60 тисяч гривень). Проведено ремонт системи електропостачання у їдальні, в залі для приймання їжі проведено антигрибкову обробку та замінено плити стелі «амстронг». Пошпакльовано, зроблено гарний ремонт в кабінетах 408, 401, вчителі Микитчук О.М. та Євтух О.Г.

Переклеєно обої в каб. 311, зав. каб. Орлова К.П. Замінено двері в кабінетах 412, 214, 401 вчителі Григорусь О.А., Сарган А.Б., Микитчук О.М. Провдено заміну ламп освітлення на вулиці( 12 тисяч).

В каб 409, вч. Куніцька І.А. виготовлено нові стенди з правознавства.

Взагалі наша школа - найкраща у місті, це відзначають усі наші гості.

Дякую за увагу!!!
Кiлькiсть переглядiв: 1035

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 м. Житомир

Адреса закладу: м. Житомир, проспект Миру 59
Контактний номер: 0412-416-400
E-mail ZOSH_26@ukr.net

© "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира", 2011-2016.

Всі права захищені. Повне або часткове відтворення або розмноження будь-яким способом матеріалів, розміщених на сайті дозволяється тільки із зазначенням авторства і наявного та активного гіперпосилання на сайт http://school26.edukit.zt.ua

Дата останньої зміни 02 Червня 2020

Цей сайт безкоштовний!