Нормативно-правова документація соціального педагога


Документ

1.

Конституція України

2.

Конвенція про права дитини

3.

Декларація прав дитини

4.

Етичний кодекс соціального педагога

5.

Постановление Совмина РСФСР от 04.12.1985 п 541 «Об утверждении положения о фонде всеобщего обязательного обучения»

Закони України

6.

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

7.

Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

8.

Закон УРСР від 23.05.1991 № 1060-XII «Про освіту»

9.

Закон України від 05.11.1991 № 1789-ХІІ «Про прокуратуру»

10.

Закон України від 21.11.1992 № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

11.

Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту»

12.

Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту»

13.

Закон України від 06.07.1999 № 864 -XIV «Про внесення змін до Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх»

14.

Закон України від 08.07.1999 № 864-XIV «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

15.

Закон України від 20.04.2000 № 1685-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

16.

Закон України від 01.06.2000 № 1768-ХІV «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» зі змінами (останні зміни відповідно до Закону України від 09.12.2012 № 5462-17)

17.

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту»

18.

Закон України від 21.11.2000 № 2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

19.

Закон України від 26.04.2001№2402-III «Про охорону дитинства»

20.

Закон України від 15.11.2001 № 2789-III «Про попередження насильства в сім’ї»

21.

Закон України від 17.01.2002 № 2984-III «Про вищу освіту»

22.

Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

23.

Закон України від 02.06.2005 № 2623-ІV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

24.

Закон України від 06.10.2005 № 2961- IV «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

25.

Закон України вiд 1 січня 2009 р. із змінами № 2628-III «Про дошкільну освіту»

26.

Закон України від 19.02.2009 № 1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»

27.

Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»

28.

Закон України від 06.07.2010№2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

29.

Закон України від 01.07. 2010р. № 2394-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа»

30.

Закон України від 23.09.2010 № 2556-VI «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами»

31.

Закон України від 17.05.2012 № 4723-VI «Про внесення змін до ст.13 Закону України «Про охорону дитинства»

32.

Закон України від 16.06.2011 № 3525-17 «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства»

Укази, розпорядження Президента України

33.

Указ Президента України від 17.03.1998 № 197/98 «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків

34.

Указ Президента України від 18.03.1998 № 200/98 «Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві»

35.

Указ Президента України від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»

36.

Указ Президента України від 29.03.2010 № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»

37.

Указ Президента України від 23.06.2001 № 467/2001 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»

38.

Указ Президента України від 13.11.2001 № 1071/2001 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України»

39.

Указ Президента України від 11.07.2005 р. № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

40.

Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

41.

Указ Президента України від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

42.

Розпорядження Президента України від 11.06.2007 № 119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків»

43.

Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями»

44.

Указ Президента України від 24.05.2011 № 597/2011 «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»

45.

Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

46.

Указ Президента України від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

47.

Постанова Кабінету Міністрів України № 896 від 03.11.1993 «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»)

48.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» зі змінами та доповненнями (остання редакція від 06.09.2005 № 868)

49.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1999 № 961 «Про деякі заходи щодо підтримки здоров’я сім’ї, безпечного материнства і відповідального батьківства»

50.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

51.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»

52.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 № 444-р від 03.11.2005 «Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

53.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2006 р. № 229 «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»

54.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 263-2006-р «Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

55.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686-р «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»

56.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1242 від 17.10.2007 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

57.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1228 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»

58.

Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

59.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки» зі змінами ПКМУ від 03.11.2010 № 1015-2010-п

60.

Постанова Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

61.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 №565 «Про Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх»

62.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1039-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»

63.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року»

64.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 364-р «Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей»

65.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2154-р «Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року

Накази Міністерства освіти і науки України

2013

66.

Наказ МОН України № 1106 від 06.08.2013 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»

67.

Наказ МОН України № 680 від 04.06.2013 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»

2012

68.

Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.06.2012 № 329/409/652/502 «Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»

69.

Наказ МОНмолодьспорт України від 11.01.2012 № 12 «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

70.

Наказ МОН молоді та спорту України № 888 від 03.08.2012 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»

71.

Наказ МОН молоді та спорту України № 827 від 19.07.2012 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»

72.

Наказ МОНмолодьспорт України, НАПН України № 316/33 від 20.03.2012 «Про приведення діяльності Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи у відповідність до діючих нормативно-правових документів»

73.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2012 № 136 «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах»

2011

74.

Наказ МОНмолодьспорт України № 714 від 30.06.2011 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»

75.

Наказ МОНмолодьспорт України та НАПН України № 623/61 від 23.06.2011 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації»

76.

Наказ МОНМС від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

2010

77.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року № 2140»

78.

Наказ МОН України №1312 від 30.12.2010 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»

79.

Наказ МОН України №1224 від 09.12.2010 р. «Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»

80.

Наказ МОН України №1023 від 29.10.2010 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»

81.

Наказ МОН України № 912 від 01.10.2010 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

82.

Наказ МОН України № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

83.

Наказ МОН України № 59 від 01.02.2010 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»

2009

84.

Наказ МОН України № 1248 від 30.12.2009 «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації»

85.

Наказ МОН України № 839 від 10.09.2009 «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту»

86.

Наказ МОН України № 741 від 12.08.2009 «Про реалізацію Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»

87.

Наказ МОН України № 616 від 02.07.2009 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»

88.

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 29.07.2009 № 2669 «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах»

2008

89.

Наказ МОН України № 554 від 19.06.2008 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України»

2007

90.

Наказ МОН України вiд 21.06.2007 р. № 531 «Про виконання рішення колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністрерства України у справах сім'ї, молоді та спорту з питань профілактики злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, безпритульності і бездоглядності дітей»

91.

Наказ МОН України вiд 02.02.2007 р. № 302/80/49 «Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання»

2006

92.

Наказ МОН України № 865 від 28.12.2006 «Про проведення соціальнпедагогічної та психологічної роботи з дітьми трудових мігрантів»

93.

Наказ МОН України № 864 від 28.12.2006 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

94.

Наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»

95.

Наказ МОН України № 631 від 23.08.2006 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»

96.

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань № 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»

97.

Наказ МОН України вiд 13.01.2006 р. № 9 «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти»

2005

98.

Наказ МОН України від 08.12.2005 № 1/9-701 «Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів»

99.

Наказ МОН України вiд 10.11.2005 р. № 649 «Про проведення у 2005-2007 роках інформаційно-освітніх заходів у навчальних закладах із питань запобігання торгівлі дітьми»

100.

Наказ МОН України вiд 31.10.2005 р. № 627 «Про встановлення кваліфікаційних категорій практичним психологам, соціальним педагогам, методистам та керівникам обласних, районих (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи»

101.

Наказ МОН України вiд 27.07.2005 р. № 441 «Про реалізацію проекту «Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ/СНІДУ через систему освіти»

102.

Наказ МОН України вiд 01.06.2005 р. № 330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

2004

103.

Наказ МОН України, Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді від 21.09.2004 № 747/460 «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

104.

Наказ МОН України від 07.07.2004 № 569/38 «Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації»

105.

Наказ МОН України від 12.05.2004 р. № 386 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України»

106.

Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 16.01.2004 №5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»

2003

107.

Наказ МОН України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат»

108.

Наказ МОН України від 17.11.2003 №763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів»

2002

109.

Наказ МОН України вiд 26.11.2002 р. № 673/79 «Про підпорядкування центральної психолого-медико-педагогічної консультації»

2001

110.

Наказ МОН України № 691 від 19.10.2001 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»

111.

Наказ МОН України та Академії педагогічних наук України № 592/33 від 15.08.2001 «Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України»

112.

Наказ МОН України № 439 від 07.06.2001 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»

113.

Наказ МОН України № 330 від 20.04.2001 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»

1999

114.

Наказ МОН України № 127 від 03.05.99 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616) «Положення про психологічну службу системи освіти України»

115.

Спільний Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування»

1996

116.

Наказ Міністерства освіти України від 19.06.1996 № 216 «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»

Листи Міністерства освіти і науки України

2013

117.

Лист МОНУ № 1/9-479 від 08.07.2013 «Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному році»

118.

Лист МОНУ № 1/9-413 від 06.06.2013 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»

119.

Лист МОНмолодьспорт № 1/9-1 від 02.01.2013 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

2012

120.

Лист МОНмолодьспорту України від 28.09.2012 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»

121.

Лист МОНмолодьспорт України від 26.09.2012 №1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»

122.

Лист МОНмолодьспорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

123.

Лист МОНМС від 23.08.2012 № 1-9-595 «Деякі питання організації виховної роботи»

124.

Лист МОНмолодьспорт від 27.07.2012 р. № 1/9-532 «Про посилення профілактичної роботи в інтернатних закладах»

125.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-529 від 26.07.2012 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

126.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-517 від 19.07.2012 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р.»

127.

Лист МОН, молоді та спорту України від 18.05.2012 №1/9–384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

128.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.01.2012 № 1/12-20 «Про виконання наказу від 30.12.2010 № 1313»

129.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2012 № 1/9-58 «Щодо інформації МВС про стан правопорушень у дитячому середовищі»

130.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.01.2012 № 1/9-43 «Щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах та організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді»

131.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 1/9-129 «Про посилення профілактичної роботи в інтернатних закладах по попередженню бродяжництва, жебракування»

2011

132.

Лист МОН України від 28.01.2011 №1/9-48 «Про мобільний соціально-психологічний пункт освітнього округу»

133.

Лист МОН України від 20.01.2011 № 1/9-34 «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти»

134.

Лист МОН України від 13.01.2011 № 1/9-19 «Про збереження посад працівників психологічної служби»

135.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.10.2011 № 1/9-761 «Про стан злочинності серед неповнолітніх у І півріччі 2011 року та основні завдання органів управління освітою щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх»

2010

136.

Лист МОН України №1/9-623 від 13.09.10 року «Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи»

137.

Лист МОН України 05.08.2010 № 1/9-530 «Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти»

138.

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11.2010 № 1/9-838 «Про рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення»

2009

139.

Лист МОН України від 06.11.2009 № 1/9-768 «Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів»

140.

Лист МОН України від 11.09.2009 №1/9-632 «Про поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх»

141.

Лист МОН України від 09.09.2009 №1/9-616 «Про розрахунок кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у ЗНЗ»

2008

142.

Лист МОН України від 05.03.2008 р. №19-128 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами»

143.

Лист МОН України від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронажу»

2007

144.

Лист МОН України від 17.10.2007 р. № 624 «Про розрахунок нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів селищ міського типу»

145.

Лист МОН України від 17.10.2007 р. № 623 «Про викладання соціально-психологічних дисциплін в навчальних закладах практичними психологами і соціальними педагогами»

146.

Лист МОН України від 15.08.2007 № 1/9-479 «Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»

147.

Лист МОН України від 27.07.2007 № 1/9-448 «Про проведення психологічних та соціологічних досліджень серед учасників навчально-виховного процесу»

148.

Лист МОН України від 13.03.2007 р. № 1/9-141 «Про присвоєння педагогічних звань працівникам психологічної служби системи освіти»

2005

149.

Лист МОН України від 08.12.2005 р. № 1/9-701 «Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів»

150.

Лист МОН України від 04.04.2005 р № 1/9-165 «Про можливість працювати практичними психологами та соціальними педагогами дошкільних навчальних закладів фахівців зі спеціальністю 2110»

151.

Лист МОН України від 14.02.2005 р. № 1/9-64 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»

2004

152.

Лист МОН України від 15.06.2004 р. № 1/9-324 «Про внесення змін і доповнень донормативівчисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»

2003

153.

Лист МОН України від 30.10.2003 р. № 1/9-488 «Про найменування посад, розміри посадових окладів, тривалість щорічної відпустки працівників психологічної служби»

154.

Лист МОН України від 18.08.2003 р. № 1/9-385 «Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»

2001

155.

Лист МОН України від 13.12.2001 р. № 1/9-439 «Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи»

2000

156.

Лист МОН України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»

157.

Лист МОН України від 27.11.2000 за № 109 «Про тривалість робочого тижня практичного психолога, соціального педагога»

Державні програми

158.

Загальнодержавна програма Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI)

159.

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI)

160.

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41)

161.

Державна програма «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849)

162.

Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242

163.

Комплексна програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки

164.

Міська комплексна програма «Назустріч дітям» на 2011-2015 роки

165.

Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2011-2015 роки

Кiлькiсть переглядiв: 2565

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 м. Житомир

Адреса закладу: м. Житомир, проспект Миру 59
Контактний номер: 0412-416-400
E-mail ZOSH_26@ukr.net

© "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира", 2011-2016.

Всі права захищені. Повне або часткове відтворення або розмноження будь-яким способом матеріалів, розміщених на сайті дозволяється тільки із зазначенням авторства і наявного та активного гіперпосилання на сайт http://school26.edukit.zt.ua

Дата останньої зміни 14 Червня 2020

Цей сайт безкоштовний!